Parweb - Parterapi På Nett - Logo
Par som jobbar med Remainly

For parforhold i krise

Når forholdet er i krise på grunn av destruktive kranglemønstre eller utroskap

Read More

Rød sti – for forhold i krise

Det er to typer røde stier. Én for par som sliter med å snakke sammen, og én for par som har opplevd utroskap. På de røde stiene får dere hjelp til å komme videre. Det finnes ingen enkle løsninger for å reparere dårlig kommunikasjon eller utroskap, men hvis begge vil, er det mulig å finne tilbake til hverandre og til en trygg hverdag.

Registrer deg gratis her

Rydd opp i destruktive kranglemønstre

Denne stien handler om grunnleggende teknikker for å få noe mer kontroll over den kranglingen som av og til kan bli så omfattende at den truer hele parforholdet. Kommunikasjonen er preget av kritikk og beskyldninger og det virker nærmest umulig å komme seg videre. Her får dere øvelser som handler om å takle følelser og uvaner i parforhold. Dere får også noen øvelser om hvordan det kan lønne seg å lytte og å snakke slik at begge føler seg sett og forstått.

På denne stien får dere også tilgang til;

Personlighet (langversjon) -Ti samtaler om de mest fremtredende personlighetstrekkene. Hvordan takler dere ulikheter i personlighet?

3 stier om utroskap i forhold

1. Hvordan takle utroskap?
Det å oppdage utroskap kjennes som et bombenedslag i hverdagen og mange blir desperate og gjør ting de angrer på i ettertid. Denne delen av stien handler om å finne ut av hva som skjedde, hva som skal skje de nærmeste dagene og ukene, hvem det er lurt å involvere og hvordan dere skal forholde dere til hverandre og til verden forøvrig.

2. Hvor er vi nå?
Denne delen av den røde stien handler om teknikker for å snakke sammen slik at begge føler seg hørt. Den handler også om hva dere kommer fra. Hvilke rollemodeller hadde dere som barn og unge, og hvordan har tidligere forhold vært? Dette er viktig å snakke om for å finne tilbake til en trygg ramme for forholdet i tiden fremover.

3. Hvor skal vi?
Denne tredje delen av den røde stien handler om hvordan dere hadde det før utroskapen ble oppdaget og om hva som kan ha bidratt til at det skjedde. Den handler også om å finne tilbake til hverandre, tilbake til sexen og tilbake til de gode følelsene dere hadde for hverandre i begynnelsen. Til slutt handler denne stien om å finne ut av hvordan dere vil at fremtiden skal være.

Du kan også begynne på egen hånd. Da får du vite hva som er vanlige reaksjoner på utroskap og hvordan det er lurt å gå frem for å finne en vei videre i hverdagen.

Invitér din partner i neste steg