Parweb - Parterapi På Nett - Logo

Brukervilkår

Velkommen til Parwebs online rådgivningstjeneste («tjenesten»). Tjenesten er en online og mobil helsetjeneste som gjennom video gir deg veiledning basert på hva som er vanlige og/eller psykologisk anerkjente teknikker. Tjenesten tilbys av Parweb Scandinavia AB (“Parweb”, “vi”, “oss”).

Disse bruksvilkårene (samlet betegnet som ”vilkår” eller ”vilkårene”), angir de juridisk bindende vilkårene som gjelder når du bruker tjenesten, uavhengig av hvordan du har fått tilgang og/eller har brukt den, om det er via PC, mobile enheter eller på annen måte. Vennligst husk at vilkårene utgjør en avtale mellom deg og oss, og definerer hvilke rettigheter og hvilket ansvar du har når det gjelder tjenesten.

Det er viktig at du leser og forstår vilkårene. Ved å registrere deg i tjenesten og/eller ved å klikke på en «Jeg godtar» eller lignende knapp og/eller ved å gå inn på eller bruke tjenesten (inkludert enhver programvare eller applikasjon som utgjør en del av tjenesten) bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene og alle andre dokumenter det vises til her, inkludert våre retningslinjer for personvern, og at du samtykker til å være bundet av disse avtalene.

TJENESTEN ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET MENT Å BENYTTES I AKUTTE MEDINSKE ELLER PSYKISK/PSYKIATRISKE NØDSITUASJONER ELLER NØDSTILFELLER – Hvis du er i en slik situasjon, anbefaler vi deg på det sterkeste å ringe til det lokale nødnummer der du er eller dra til akuttmottak/legevakt.

Du garanterer at du har rett, myndighet og evne til å godta disse vilkårene og overholde dem, og at du har lest og forstått vilkårene helt og fullt uten nedsatt vurderingsevne på grunn av (men ikke begrenset til) mental lidelse, ruspåvirkning, medisinering eller andre helseproblemer eller noe som kan forringe vurderingsevnen.

Registrering

For å benytte Parwebs tjenester må du først registrere deg ved å opprette en brukerprofil. Opprettelse av en brukerprofil medfører samtidig aksept av disse vilkårene som regulerer all bruk av Parwebs tjenester. Det detaljerte omfanget av og innholdet i Tjenesten kan du til enhver tid finne på www.parweb.no. Tjenesten tilbys av Parweb Scandinavia AB, org.nr. 559211-3491. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom Brukervilkårene og Personvernerklæringen. De kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi varsler deg dersom vi gjør vesentlige endringer som krever ditt samtykke.

Aldersgrense

Du må være fylt 18 år for å bruke tjenestene på Parweb.no.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjon, tekst, bilder, video og annet på disse sidene har som formål å gjøre det bedre og tryggere å være sammen som par eller som medmennesker. Din tilgang til og bruk av tjenesten er på egen risiko. Ved å ta tjenesten i bruk forstår og godtar du at tjenesten gjøres tilgjengelig for deg på en «som den er»- og «slik den fremstår»-basis.

Tjenesten skal brukes som utgangspunkt for refleksjon og samtaler med folk rundt deg. Hvis du eller dere opplever vanskeligheter individuelt eller i parforholdet, er det viktig å oppsøke kompetent hjelp. Dette nettstedet kan ikke erstatte en god terapeut eller andre helsetjenester. Parweb er ment som et supplement og en hjelp for normalt velfungerende mennesker som kan ta vare på seg selv. Parweb kan ikke være ansvarlig for at alle øvelser, tekster eller rapporter passer for alle som bruker tjenesten. Hvis tjenesten ikke passer for deg eller dere, avslutt den øyeblikkelig og oppsøk profesjonell hjelp. Dette gjelder særlig for mennesker som har eller har hatt det vanskelig: f.eks. hvor det har vært vold, rusmisbruk, hvor noen av partene har vært utsatt for omsorgssvikt eller traumer, eller hvor noen av partene har psykiske lidelser. Innholdet i Parweb bør kun brukes som generell helseinformasjon og dere må selv vurdere hvilke anbefalinger og råd dere finner det tilrådelig å følge. Alle bærer eget ansvar for å behandle seg selv og sine medmennesker på en etisk forsvarlig måte.

Vi påtar oss intet ansvar for forstyrrelser eller funksjonsfeil i tjenesten med mindre dette er påkrevd i gjeldende lover og forskrifter. I den utstrekning gjeldende lover og forskrifter tillater det, skal vi og våre datterselskaper, konsulenter, psykologer, tilknyttede selskaper, ansatte, partnere og lisenshavere, være fri fra ansvar for noen form for direkte, indirekte, tilfeldige, følge- eller straffemessige skader som følge av (i) din tilgang til eller bruk av tjenesten eller din manglende tilgang til eller bruk av tjenesten; (ii) tredjeparts oppførsel eller innhold i tjenesten; (iii) innhold og/eller opplysninger ervervet via tjenesten eller tillit til tjenesten eller deler av den; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller forandring av materiale eller innhold, uansett om det er basert på garanti, kontrakt, skyldansvar (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, uansett om vi visste eller burde visst om muligheten for slike skader.

Du bør ikke bruke tjenesten i medisinske elle psykiske/psykiatriske krisesituasjoner, og Parweb påtar seg intet ansvar for slik bruk av tjenesten eller annen bruk av tjenesten i strid med våre brukervilkår.

Avgift for tjenesten og ulike typer av medlemskap

Tjenestens innhold og de ulike nivåene av medlemskap som til enhver tid tilbys presenteres på www.parweb.no. De oppgitte prisene er ekskl mva. fordi helsetjenester er fritatt for mva. Vi har rett til når som helst å endre gebyrene for Tjenesten, men du blir ikke berørt av en eventuell prisøkning for de produktene du allerede har kjøpt.

Avtaletid/Oppsigelse

Alle abonnement på Parweb gjelder fra kjøpsdato og fortsetter til det sies opp. Abonnementet betales månedlig forskuddsvis og avsluttes når den sist betalte perioden er utløpt. Når abonnementet sies opp, refunderes ikke den sist betalte måneden, men det debiteres ikke noen ny sum for kommende måned og kunden beholder tilgang til tjenesten i de dagene kunden har betalt for. Månedsabonnement er løpende, og kan avsluttes når som helst.

Har kunden kjøpt et abonnement med bindingstid kan dette sies opp før bindingstiden går ut, men kunden plikter å betale de resterende månedene på bindingstiden. Dersom flermånedsabonnementet ikke blir sagt opp før bindingstiden utløper, fortsetter abonnementet å løpe videre som månedsabonnement når bindingstiden går ut.

Parweb har rett til å si opp medlemskapet med tredve (30) dagers varsel.

Angrefrist

Parweb er et digitalt produkt som leveres når du begynner å bruke Tjenesten. Du godtar at angrefristen er 14 dager fra datoen du kjøpte tjenesten, men at angreretten utløper så snart du begynner å bruke tjenesten i løpet av denne perioden. Ved å begynne å bruke tjenesten frasier du deg uttrykkelig retten til å kansellere kjøpet.

Hvis du ikke har brukt produkten etter kjøpet og ønsker å gjøre bruk av angrefrist, kan du innen 14 dager sende oss en e-post for angrerett på kontakt@parweb.no.

Bruk av tjenesten

Ditt medlemskap er personlig og kan ikke overføres til eller brukes av en annen. Du er ansvarlig for at din påloggingsinformasjon ikke faller i gale hender. Hvis du tror at noen kan ha fått adgang til din påloggingsinformasjon, vennligst kontakt vår kundeservice. Du kan ikke bryte norsk lov, og du må følge våre regler. Tjenesten kan kun brukes til ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke Tjenesten på en slik måte at Parweb eller andre blir utsatt for uleilighet eller skade. Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller andre grunner. Vi vil, så sant det er mulig, gi deg informasjon om eventuelle begrensninger av tilgjengeligheten.

Brukergenerert innhold

Du har mulighet til å delta direkte i Tjenesten f.eks ved å skrive i Parloggen og vi vil etterhvert gjøre andre produktendringer, for eksempel at det blir mulig å laste opp bilder. Innhold du selv legger inn i Tjenesten vil bare gjøres tilgjengelig for deg og din partner og omtales nedenfor som «Brukergenerert innhold». Legg merke til at Parweb ikke forhåndsgransker Brukergenerert innhold før det gjøres tilgjengelig for din partner. Selv om det bare er du og din partner som har tilgang til deres brukergenererte innhold, er du likevel ansvarlig for at du ikke laster opp brukergenerert innhold som for eksempel inneholder personsensitive opplysninger. Se også Personvernerklæringen om dette. Du er ansvarlig for at Brukergenerert innhold ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter og at det ikke er i strid med gjeldende lovverk.

Tjenester som ytes av tredjeparter

Tjenesten kan videreformidle informasjon fra tredjepartstjenester eller sende linker til slike tjenester. Dette er nødvendig for eksempel for å få til betaling og annonsering. Parweb er ikke ansvarlig for tredjepartstjenester, informasjonen de gir eller deres uaktsomme handlinger eller utelatelser. Du er selv ansvarlig for sikkerheten til dine egne enheter, systemer, innloggingsinformasjon og handlinger. Vennligst husk at du må beskytte passord og annen innloggingsinformasjon knyttet til din konto i tjenesten, og du har fullt ansvar for enhver bruk av kontoen med ditt passord.

Immaterielle rettigheter

Disse vilkårene overdrar kun retten til å bruke tjenesten så lenge disse vilkårene og spesifisert(e) lisens(er) gjelder, og de overdrar ingen rettigheter til eierskap til tjenesten. Alle rettigheter, eierskap, interesser, inkludert og uten begrensning enhver opphavsrett, ethvert patent, forretningshemmelighet eller annen immateriell rettighet knyttet til tjenesten, skal forbli vår eneeiendom.  Det samme gjelder for den underliggende programvarekoden for Tjenesten. Slikt materiale og opplysninger kan ikke benyttes på annen måte enn innenfor rammene for normal bruk av Tjenesten.

Bruk av anonymiserte data

Noen av Parwebs tjenester innebærer at du og din partner alene eller begge to fyller ut testprofiler, for eksempel for personlighet. Parweb vil kunne bruke denne typen data til å videreutvikle Parwebs produktportefølje og til forskning om for eksempel partilfredshet og personlighet. Parweb er nødt til å koble denne typen data til din brukerprofil slik at du kan få se dine individuelle rapporter og matchingrapporter. Hvis du velger å slette din brukerprofil, slettes forbindelsen mellom brukerprofilen og testdata. Hvis du velger å melde deg ut eller sette abonnementet på pause, vil koblingen mellom din brukerprofil og testdata beholdes i 12 måneder slik at du slipper å ta testene på nytt om du skulle velge å melde deg inn igjen, men når denne perioden er ute, slettes denne koblingen og data anonymiseres. Det eneste som blir igjen, er informasjon om alder og kjønn og om hvilke profiler som henger sammen. For eksempel Kvinne (34) med personlighetsprofil A og partilfredshetsprofil A har som partner Mann (34) med personlighetsprofil B og partilfredshetsprofil B. Denne typen data vil kun brukes på gruppenivå og det vil ikke være mulig å spore opp enkeltbrukere basert på slike data. Ved å bruke tjenesten godkjenner du at Parweb lagrer og bruker anonymiserte data på denne måten og at slike anonymiserte data kan lagres på ubestemt tid.

Overdragelse

Du godtar at kontrakten du har inngått med Parweb ved å godta Brukervilkårene, helt eller delvis kan bli overført til tredjepart i forbindelse med et eiendelskjøp eller en virksomhetsoverdragelse som inkluderer tjenesten.

Endringer i vårt tilbud

Vi kan når som helst og uten varsel beslutte å avvikle Tjenesten eller erstatte Tjenesten med en annen tjeneste. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å terminere din tilgang til Tjenesten, som vil skje etter at du har fått informasjon om dette, for eksempel i form av en e-post til din registrerte e-postadresse.

Ethvert brudd i tjenesten eller andre funksjonsfeil i tjenesten eller på Parwebs hjemmeside, www.parweb.no kan rapporteres til Parwebs kundeservice på kontakt@parweb.no.

Parwebs kontroll over brukerprofiler

Parweb kan nekte enkeltpersoner å opprette ny brukerkonto, slette eksisterende brukerkonti eller på annen måte begrense bruken av Parwebs tjenester dersom Parweb mener det er saklig grunn til det. Eksempler på slik saklig grunn kan eksempelvis være:

  • at en brukerkonto forsøkes registrert eller er registrert i strid med disse medlemsvilkårene, herunder at det er gitt mangelfulle, uriktige eller useriøse opplysninger;
  • at vedkommende tidligere har fått sin konto slettet;
  • at medlemmet opptrer på en støtende måte eller for øvrig i strid med bestemmelsen i disse medlemsvilkårene;
  • at hensynet til andre medlemmer eller tjenestens rennommé tilsier det.

Parweb vil normalt varsle deg på registrert e-postadresse før Parweb sletter eller begrenser din brukerkonto. Det vil ikke bli sendt varsel ved gjentatte overtredelser eller dersom overtredelsens karakter tilsier at varsel ikke sendes. Ingen vil få refundert sin betaling ved stengning/begrensning av brukerkonto

Informasjonskapsler (Cookies)

Parweb benytter teknologi (for eksempel cookies) som muliggjør lagring og tilgang til opplysninger på din datamaskin og andre enheter (for eksempel mobil og nettbrett). Slik teknologi brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenesten skal fungere og dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten.

En «informasjonskapsel» er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin og som for eksempel kan gjøre at du slipper å logge deg inn hver gang du skal besøke Parweb. Informasjonskapselen identifiserer ikke deg personlig, kun den nettleseren som er installert på datamaskinen og som du bruker ved besøket. Cookien inneholder ikke virus, og kan ikke ødelegge annen informasjon på datamaskinen din.

Parweb bruker såkalte «sesjonsbaserte» informasjonskapsler og «vedvarende» informasjonskapsler. Sesjonsbaserte informasjonskapsler inneholder en ID-streng for at Parwebs servere skal kunne skille din nettleser fra andre besøkendes nettlesere. En sesjonsbasert informasjonskapsel blir lagret i minnet så lenge nettleseren din er åpen. Så snart du lukker nettleseren blir den sesjonsbaserte informasjonskapselen borte. Vedvarende informasjonskapsler lagres på harddisken i datamaskinen din inntil en bestemt dato, og blir liggende inntil de utløper, overskrives av nye informasjonskapsler eller du sletter dem manuelt.

Parweb bruker informasjonskapsler for automatisk pålogging og til å samle statistikk om trafikken på nettstedet. Informasjonen som samles inn kan f.eks. være opplysninger om hvilke sider som er besøkt på Parweb, eller hvor lang tid man bruker på nettstedet. Denne statistikken inneholder ingen form for personlige opplysninger. På nettstedet forekommer også såkalte tredjeparts-cookies fra Google Analytics, som brukes til statistikk og trafikkmåling. Du har rett til å hindre at Parweb lagrer informasjonskapsler på din datamaskin, men av funksjonelle årsaker kan du i så fall ikke bruke Parweb lenger. Du kan også selv velge på hvilket nivå du vil godta informasjonskapsler for din nettleser.

Parweb forbeholder seg retten til å sperre konti som ikke har vært i bruk på 12 måneder. Parweb forbeholder seg retten til å publisere statistikk på grunnlag av medlemmers bevegelser på onlinetjenesten. Dette er informasjon som aldri kan knyttes til den enkelte bruker. Se også våre retningslinjer for Personvern.

Hvordan beskytter vi din personlige informasjon?

Vi benytter oss av standard teknologi for å garantere at våre brukeres informasjon er trygg hos oss. Ditt personlige passord er konfidensielt og kryptert for å garantere din sikkerhet. Med passordet ditt har du anledning til å forandre eller slette din personlige informasjon via medlemssidene. Se også våre retningslinjer for Personvern.

Endringer i brukervilkårene

Parweb har rett til å endre innholdet i Tjenesten eller disse Brukervilkårene fra tid til annen. I den grad vi gjør vesentlige endringer som krever ditt samtykke vil vi imidlertid innhente samtykke fra deg før endringen trer i kraft.

Skadesløsholdelse

Du samtykker til å holde oss skadesløse for ethvert krav, inkludert advokathonorar, fremsatt av tredjepart på grunn av eller med utspring i ditt brudd på disse vilkår, eller din overtredelse av enhver lov eller krenkelse av en tredjeparts rettigheter. Intet i disse vilkårene skal anses for å ekskludere eller begrense ditt ansvar hva angår den skadesløsholdelse du gir under disse vilkårene.

Gjeldende lover og tvisteløsning

Norsk lov, uten hensyn til eller anvendelse av dets bestemmelser om lovkonflikt, gjelder for disse vilkårene, og ethvert krav, enhver påtalerett eller tvist som følge av disse Vilkårene skal kun føres for norske domstoler. Du samtykker herved til jurisdiksjon og sted for disse domstoler og gir avkall på retten til å hevde uegnet verneting. Du kan også ta kontakt med Forbrukerrådet, les mer på forbrukerradet.no

Avkall og tilsidesettelse

Vår mangel på å utøve en rett under disse vilkår skal ikke utgjøre eller anses som avkall på eller tap av slike rettigheter eller avkall på eller tap av slike rettigheter i fremtiden. Hvis bestemmelser under disse vilkårene av en eller annen grunn anses ugyldige eller ikke kan håndheves i en domstol eller beslutningsdyktig domsmakt, skal de resterende bestemmelsene i disse Vilkårene fortsette med full kraft og virkning.

Kontakt

Parweb Scandinavia AB
Org.nr: 559211-3491
e-post: kontakt@parweb.no