Parweb - Parterapi På Nett - Logo

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Parweb as (Tjenesten) behandler personopplysninger og ivaretar ditt personvern når du bruker Tjenesten. Tjenesten tilbys av Parweb Scandivia AB, org.nr. 559211-3491. Ved å ta i bruk Parweb, samtykker du i våre medlemsvilkår og i at vi bruker dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring.

Parweb er opptatt av å beskytte og respektere din private informasjon. Disse retningslinjer for personvern og bruksvilkår for våre brukere gjelder for www.parweb.no og forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine. Vi er nødt til å få noen personopplysninger fra deg for å kunne tilby deg en tjeneste.

Parweb håndterer dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Når du registrerer din brukerprofil på Parweb må du oppgi følgende obligatoriske opplysninger: e-postadresse, brukernavn, passord, kjønn og alder (i hele år). Brukernavn og passord er konfidensiell informasjon. Du plikter å oppbevare denne informasjonen på en slik måte at ingen andre enn deg selv har tilgang til denne, og du plikter umiddelbart å endre passordet dersom dette går tapt eller du blir gjort kjent med at andre har kunnskap om innloggingsinformasjon. Parweb har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktige leverte data eller lignende.

Obligatoriske opplysninger du oppgir til tjenesten

For å kunne tilby tjenesten, henter vi inn følgende informasjon fra deg:

 • Epost-adresse
 • Passord
 • Brukernavn
 • Alder (i hele år)
 • Kjønn

Vi ønsker å gjøre brukeren oppmerksom på at vi ikke registrerer personnummer eller sensitive personopplysninger fra våre brukere og ønsker heller ikke at brukerne gir oss informasjon om dette. Dersom du kontakter oss for eksempel via e-post, vil vi kunne ta vare på denne korrespondansen. Opplysninger som oppgis i forbindelse med betaling: Fullt navn og bank- eller kredittkortopplysninger lagres ikke av Parweb, men av vår betalingsleverandør Payex som har egen personvernerklæring.

Informasjon som innhentes automatisk

Parweb kan automatisk innhente følgende informasjon, som i enkelte tilfeller kan utgjøre personopplysninger (altså at de kan kobles til en person eller IP-adresse):

 • Registerings- og innloggingsteknologien som brukes i tjenesten innhenter automatisk URL-en til siden du kom fra og siden du går videre til når du forlater tjenesten. Vi registrerer også internett-protokoll-adressen (IP-adressen) til enheten du bruker når du går inn i tjenesten, informasjon om operativsystemet til enheten din og informasjon om hvorvidt du er logget på en spesiell iOS-enhet, samt navnet på internettleverandøren din.
 • Google Analytics er et element i tjenesten. Ved å bruke informasjonskapsler innhenter og lagrer Google Analytics informasjon om når du besøkte siden, hvilke sider du besøkte, hvor mye tid som ble tilbragt på hver side av nettsiden, Internett-protokoll-adressen og hva slags operativsystem som brukes i enhetene som er brukt til å gå inn på tjenesten. Ved å bruke en nettleser-plugin http://www.google.com/ads/preferences/plugin/ fra Google, kan du velge bort Google Analytics. Opplysninger om transaksjoner du utfører via tjenesten, om dine besøk i tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, trafikkdata, stedsdata, weblogger og andre kommunikasjonsopplysninger kan også kunne bli innhentet. Denne typen automatisk innhentet informasjon vil ofte være lagret hos en av våre leverandører, for eksempel Google Ads, som har egne Personvernerklæringer.

Hva Parweb bruker dine personopplysninger til

Vi bruker dine personopplysninger til å levere de tjenestene og funksjonene du har bedt om. Vi lar deg og din partner kommunisere med hverandre og følge en felles progresjon i stiene. Hvis dere har valgt et produkt med en test, viser vi deg din individuelle testrapport og når din partner også tar testen, får dere begge en matchingrapport som sier noe om de egenskapene dere matches på. Disse testene er laget etter god psykologfaglig skikk (søk på ”psykometri” om du vil vite mer). Poenget med å tilby individuelle eller matchingrapporter er å gi bedre kommunikasjonsmuligheter om individuelle forskjeller.

Vi bruker din e-post til å melde fra når din partner har kommet like langt som deg slik at dere begge kan fortsette. Forøvrig vil vi i svært begrenset grad bruke din e-post for å varsle deg om nye tilbud eller tjenester fra Parweb eller fra Parwebs samarbeidspartnere. Din e-post blir ikke koblet opp mot testresultater eller parloggen din. Det er det bare brukernavnet ditt som blir. Det er fornuftig å bruke sitt fornavn som brukernavn, men det er ikke noe i veien for å registrere seg som noe tilfeldig som for eksempel Donald eller Dolly Duck. Parweb har ikke interesse av å koble personidentifiserende informasjon med testresultater eller annen informasjon par legger inn for eksempel i Parloggen.

Testresultater vil bli brukt til forskning og til å videreutvikle testene. Det vil ikke være mulig å spore opp hvem som har svart hva på en test når testresultatene brukes slik. Testresultater kan også, i anonymisert form, på gruppenivå, bli brukt til å skape og utvikle innhold på Parweb og til å markedsføre Parweb. For eksempel vil det være forskningsmessig interessant å følge opp over tid hvordan likhet og ulikhet i personlighet påvirker partilfredshet. Forøvrig bruker vi opplysningene slik:

Hva bruker Parweb opplysningene til?

Vi bruker de innhentede personopplysningene til følgende formål:

 • for å kunne tilby tjenesten;
 • for å kunne lage rapporter basert på tester og profileringsverktøy;
 • for å utvikle, forbedre og beskytte tjenesten;
 • for markedsundersøkelser;
 • for å revidere og analysere tjenesten; og
 • for å sikre tjenestens tekniske funksjonalitet og sikkerhet.
 • for å kunne registrere deg og opprettholde din registrering i tjenesten;
 • for å kommunisere med deg;
 • for å forhindre og oppspore svindel og annet misbruk;
 • for å beskytte våre rettigheter og/eller vår eiendom;
 • for å drifte og forbedre våre produkter og tjenester;
 • for å administrere tjenesten.

Vi kan bruke opplysningene som innhentes automatisk til følgende formål – alltid fullstendig anonymisert og bare på gruppenivå:

Å utvikle nye produkter og tjenester, forskning, forbedring av eksisterende produkter og tjenester og til markedsføring (online, mobil, sosiale medier, papir, andre medier)

Opplysninger det er frivillig å registrere – sensitive personopplysninger

Det er frivillig å registrere andre opplysninger enn de ovennevnte obligatoriske opplysningene. Parweb samler ikke inn sensitive personopplysninger, men der du selv kan legge inn informasjon, for eksempel i Parloggen, har ikke Parweb kontroll over hva du legger inn.

Vi ber deg være oppmerksom på at personopplysninger du registrerer frivillig, kan avdekke opplysninger som etter loven regnes som sensitive: etnisk bakgrunn, seksuelle forhold, nasjonalitet, helseforhold, medlemskap i fagforeninger, religiøs, politisk eller filosofisk oppfatning og befatning med straffbare handlinger. Hvis du velger å legge inn slike opplysninger, må du vite at dette er frivillig og at Parweb ikke har tillatelse til å samle inn slike opplysninger.

Deler Parweb opplysninger med andre?

Vi hverken selger, leier ut eller på annen måte avslører personopplysninger knyttet til våre registrerte brukere, til tredjeparter, såfremt ikke annet fremgår nedenfor.

Vi kan dele personopplysninger du registrerer i tjenesten med følgende typer tredjeparter:

 • Servicetilbydere, som for eksempel betalingsbehandlere og datalagringstilbydere, som gjør oss i stand til å tilby deg tjenesten;
 • Offentlige myndigheter som lov- og ordensmyndigheter, hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det eller hvis vi må beskytte våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter; og
 • Til våre eventuelle datterselskaper og tilknyttede selskaper; eller en ny eier, medeier eller operatør av tjenesten og dennes rådgivere i forbindelse med selskapsrettslig fusjon, sammenslåing, restrukturering, eller salg av hovedsakelig alle våre aksjer og/eller aktiva eller annen selskapsrettslig omorganisering, i henhold til disse retningslinjer for personvern.

Opplysninger som innhentes automatisk:

Opplysningene som innhentes automatisk i tjenesten kan deles med følgende typer tredjeparter:

 • Til servicetilbydere, for eksempel selskaper som sørger for sikkerhet eller betalingstjenester eller som utfører dataanalyser;
 • Til offentlige myndigheter, som lov- og ordensmyndighet, dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre det eller vi må beskytte våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter; og
 • Til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper; eller en ny eier, medeier eller en operatør av tjenesten og dennes rådgivere i forbindelse med selskapsfusjon, sammenslåing, omorganisering, eller salg av hovedsakelig alle våre aksjer og/eller aktiva eller annen virksomhetsomorganisering, i henhold til disse Retningslinjer for personvern.
  Vi kan også dele informasjon med tredjeparter i et samleformat som ikke anses som personopplysninger, og som ikke gjør det mulig å identifisere individuelle registrerte brukere.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter når det gjelder personopplysningene vi har om deg:

 • Retten til å vite hvilke opplysninger vi har om deg: Hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du bare logge inn på tjenesten og gå gjennom kontoinnstillingene dine. Der har vi registrert det du selv har lagt inn av obligatoriske opplysninger. De opplysningene som samles inn automatisk vil normalt bare være tilgjengelige på gruppenivå. Den enkleste måten å korrigere, slette eller oppdatere personopplysningene du har oppgitt til tjenesten på, er å logge inn på tjenesten og utføre de nødvendige endringene på din egen konto på Parweb. Når du sletter din bruker fra Parweb, vil alle personidentifiserende opplysninger slettes. Det vil si at det ikke lenger vil være mulig å koble din e-postadresse eller brukernavn med dine testresultater eller Parlogg.
 • Retten til å velge ikke å motta elektronisk reklame fra oss: alle henvendelser med elektronisk direktemarkedsføring du mottar fra oss, slik som e-post og direktemeldinger, gir deg mulighet til ikke å motta slike henvendelser fra oss i fremtiden.

Hvis du har andre spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, om korrigering, sletting eller oppdatering av personopplysningene vi har om deg eller om elektronisk direktemarkedsføring fra oss, vennligst kontakt oss på kontakt@parweb.no. Vi vil normalt besvare slike henvendelser i løpet av 1-2 arbeidsdager.

Overføring av Personopplysninger til utlandet

Alle personopplysninger behandles av servere som befinner seg i EU eller EØS. Ved å registrere deg hos tjenesten og å akseptere bruksvilkårene og disse retningslinjer for personvern, samtykker du i overføring av personopplysninger om deg fra Norge til land innenfor EU/EØS.

Barns personvern

Du må være minst atten (18) år gammel for å registrere deg og bruke tjenesten.

Endringer i Retningslinjer for personvern

Av og til kan vi gjøre endringer i retningslinjer for personvern. Hvis vi gjør vesentlige endringer hva angår hvordan vi bruker og deler personopplysninger, vil vi legge ut et varsel om dette i tjenesten og sende en e-post til våre registrerte brukere. Om du fortsetter å bruke tjenesten etter at retningslinjer for personvern har blitt endret, anses dette som at du godtar endringene.

Spørsmål og henvendelses om retningslinjer for personvern?

Om du har noen spørsmål vedrørende disse retningslinjer for personvern, ditt personvern i forbindelse med bruk av tjenesten eller beskyttelse av personopplysningene vi har om deg, vennligst kontakt oss via e-post på kontakt@parweb.no. Vi vil normalt svare deg i løpet av 1-2 arbeidsdager.

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med Parweb-tjenesten.


Ved avslutning av din konto (uansett årsak) vil Parweb slette dine personidentifiserende opplysninger. Vi vil kunne beholde anonymiserte testresultater til gruppeformål, for eksempel for normering, men uten at vi i ettertid kan koble dine personidentifiserende opplysninger til et testresultat.Ved å godta medlemsbetingelsene godtar du at Parweb lagrer din e-postadresse og din IP-adresse i 12 måneder etter at kontoen er avsluttet. Etter denne tid vil koblingen mellom e-post og for eksempel testresultater slettes slik at du må begynne helt på nytt om du skulle ønske å gjenoppta medlemskapet.

Samtykke

Ved å registrere deg, godtar du medlemsvilkårene og samtykker til at vi bruker dine personopplysninger til formålene som er beskrevet over.

Parweb Scandinavia AB er ansvarlig for behandling av personopplysninger på Parweb.