Parweb - Parterapi På Nett - Logo
Les mer


Personlighet i Parforhold | Parweb - Parterapi på nett

Personlighet i Parforhold

Personlighet i parforhold

Er dere like eller ulike og hvordan kan dere tilpasse dere hverandre?

Läs mer

Personlighet i en relasjon

Lær mer om de fem store personlighetsfaktorene. Er dere like eller ulike og hvordan kan dere tilpassedere hverandre?

Vi bruker BigFive-personlighetsmodellen som utgangspunkt for å snakke om forskjeller. Ved å utforske egen og andres personlighet, lærer man nye ord om individuelle forskjeller og man får øvd seg på å snakke om forskjeller uten å måtte havne i forsvar eller angrep.

 

Dere tar en kort test og får både en individuell rapport og en matchingrapport. De første to rapportene dere får er ganske korte med oppsummering av alle de fem faktorene. Hvis dere ønsker å få mer utdypende informasjon, går dere videre og fordyper dere i hver enkelt faktor.

 

Inviter partneren din og få matchingrapporten ved å velge Personlighetsstien på Parweb. 

Du kan også velge Personlighet - individ

Du tar først en BigFive personlighetstest og deretter får du en rapport om hvordan du har scoret sammenlignet med andre mennesker. (Pris 149,-)

Til Personlighet - individ →

Prøv Personlighetsstien!

349 kr | Pris er per par

Video - Personlighet

Hva er personlighet og Big Five-modellen?

Hvem er du som person? Det er umulig å gi noe presist svar på dette spørsmålet fordi du vil oppføre deg forskjellig ivarierende situasjoner med ulike mennesker. Og kanskje er det like greit at deter umulig å gi noe presist svar. Det hadde vært begrensende og kjedeligom man kunne få et fasitsvar på hvem du er.

De gamle grekerne snakket omfire personlighetstrekk:

  • Sangvinsk (livlig), melankolsk (trist), kolerisk (sur)og flegmatisk (avbalansert).

Siden har kloke hoder foreslått mange måter å beskrive personlighetpå. De siste 30–40 årene har forskere i heleverden samlet seg om en måte som baserer seg på det språket folk faktisk brukerselv. Denne kalles ”Big Five-tradisjonen”. Utgangspunktet for Big Five er atdet som er viktig for menneskene, må ha nedfelt seg i språket ettersom vi har hattnoen tusen år på å utvikle språk.

Derfor brukte arbeidsomme forskere i USA hundrevis av timer på å lage lister over ord som beskriver personlighet eller relasjoner. Deretter ble ordene brukt i spørreskjemaer og ved hjelp av matematiske teknikker kokt ned til de ordene som best beskriver forskjellene folk imellom. Det viste seg at disse ordene kunne deles inn i fem overordnede faktorer – altså Big Five eller femfaktormodellen.

Det er mulig å dele opp hver faktor i mange fasetter, men vi har valgt å bruke bare de fem overordnede faktorene i denne undersøkelsen. Det er for at de som tar testen skal slippe unna med færre spørsmål.

Her er de fem faktorene iBig Five:

•Faktor I: Utadvendthet

• Faktor II: Varme

• Faktor III: Kontroll

• Faktor IV: Temperament

• Faktor V: Åpenhet

 

Se litt mer om Big Five her (in english)

Hva er en personlighetstest?

 En personlighetstest er vanligvis et spørreskjema hvor du skal beskrive hvordan du typisk oppfører deg. Det er ikke mulig å svare riktig eller galt. Du må bare bruke ditt eget skjønn. Noen personlighetstesterer lange med flere hundre spørsmål mens andre er korte med bare noen titalls. Det er ganske strenge regler for hvordan man går frem når man skal lage en personlighetstest. Den må forholde seg til en personlighetsmodell og spørsmålene må være utviklet og utprøvd på riktig måte.

Hvor sikre er svarene på en personlighetstest?

Ingen personlighetstester kan gi fasitsvar om mennesker. Heldigvis. Men de fem personlighetstrekkene i Big Five er såpass godt fundamentert i teori og i praktisk empiri at vi kan slå fast at disse fem er mulig å gjenfinne i den virkelige verden. Det neste spørsmålet er om akkurat din rapport passer deg – kjenner du deg igjen i hvor du havner på skalaen? Hvis du ikke kjenner deg igjen, er det nok du som har rett. Kanskje ligger du akkurat i krysningspunktet mellom to rapporter, og så fikk du den som passet dårligere? Eller kanskje oppfatter du deg selv annerledes enn verden forøvrig gjør?

Det kan være en konstruktiv hypotese ågå ut i verden med.

Er det lurt å ha lik personlighet i et parforhold?

Ja, det er lurt å ha likpersonlighet i et parforhold, eller, rettere sagt, det er lurt at personligheten ikke er for ulik. Det viser seg at veldig ulik personlighet kanføre til økt friksjon i parforhold og dette henger igjen sammen med partilfredshet. Dette er nok et eksempel på at psykologene bruker mange år på å bevise det alle vetfra før.

Alle vet at par som har svært ulike sosiale behov, har utfordringer når helgen kommer. Og alle kjenner noen som har ulikt forhold til orden og ryddighet. Det eneste personlighetstrekket det er fint å være ulik på, er reagerendetemperament. 

For hvis man har to stykker med kort lunte og massetemperament i et parforhold, kan det bli mye krangling. Hvis du er en kruttønne, kan det altså lønne seg å finne en som harlitt lengre lunte enn deg.

Kan man endre sin personlighet?

Personligheten endrer seg ikke stort etter at man er blitt voksen. Det har hendt at folk som blir utsatt for skjellsettende opplevelser, endrer sin oppførsel på systematisk vis, altså ikke bare av og til eller tilfeldig. For enkelt personer vil det alltid være mulig å endre oppførsel. Alle kan greie dette selv om det kan være tungt og vanskelig. Og hvis du greier å endre oppførsel, har du da greid å endre personlighet eller har du bare endret adferd? For om personlighet er vrien å endre, vet vi at alle kan endre sin adferd om de bare vil jobbe med den.

Hvis du f.eks. innser at du er en naturlig rotekopp som lever eller jobber sammen med et petimeter, kan du kanskje bruke litt ekstra energi på å rydde og holde ordender det er viktigst for den andre. Det vil kanskje koste deg en del, men gevinsten kan være stor, f.eks. større grad av husfred med din partner.

 

Alle søker etter situasjoner som kjennes riktige og behagelige for dem. De utadvendte søker ut til andre folk. De innadvendte søker ofte vekk fra folk de ikke kjenner fra før. Hvis den utadvendte må være alene på fjelleti en uke, vil hun antagelig ha et veldig behov for sosial kontakt når hun kommer tilbake, og den innadvendte som må i cocktail-selskap, trenger noen dager alene for å komme seg igjen. Det koster den utadvendte mye å være alene og det koster den innadvendte mye å gå i cocktail-selskap.

 

Hvis du greier å endre din egen oppførsel, eller du får din partner med på å endre sin, må dere være flinke til å anerkjenneat det faktisk er en kostnad for den andre – noe slitsomt:

Jeg ser at det kostet deg masse å være med på cocktail-selskap, men det var viktig for meg å ha deg med. Du var kjempebra å ha med! Tusen takk skal du ha!

 Det er mulig å endre sin oppførsel. Men om disse endringene skal være varige i et parforhold, er det viktig å se og anerkjenne det når din partner anstrenger seg for å komme deg i møte.

Personlighetsstien på Parweb

Du velger selv når og hvor ofte du vil jobbe med Parwebs stier. Du kan gå tilbake og øve. Materialet er alltid tilgjengelig for deg hvis du ønsker en repetisjon.

Mer om personlighet

Par som klemmer i en innsjø | Parweb - Parterapi på nett
Hvordan påvirker personligheten sexlivet?

Ulik personlighet påvirker måten vi tenker på og oppfører oss. Dette vil videre påvirke hvordan vi har det i selskap av andre og med oss selv.

Start på egen hånd eller sammen med partneren din.