Parweb - Parterapi På Nett - Logo

Les mer om Big Five personlighet

1. Hva er personlighet og Big Five-modellen?
Pil

På Parweb bruker vi Big Five som er den største personlighetsmodellen det forskes på.

Også i mediene begynner denne modellen å synes. Det er en morsom podcast på NRK som heter ”Sånn er du” med Harald Eia og Nils Brænna. Her på Parweb får du og din partner mulighet til å finne ut mer om hvordan dere er og hvordan dere matcher med samme overskrifter som i ”Sånn er du”.

Hvem er du som person? Det er umulig å gi noe presist svar på dette spørsmålet fordi du vil oppføre deg forskjellig i varierende situasjoner med ulike mennesker. Kanskje er det like greit at det er umulig å gi noe presist svar. Det hadde vært begrensende og kjedelig om vi kunne fått et fasitsvar på hvem vi er.

De gamle grekerne snakket om fire personlighetstrekk: Sangvinsk (livlig), melankolsk (trist), kolerisk (sur) og flegmatisk (avbalansert). Siden har kloke hoder foreslått mange måter å beskrive personlighet på. De siste 25–30 årene har forskere i hele verden samlet seg om en måte som baserer seg på det språket folk faktisk bruker selv; «Big Five-tradisjonen».

Utgangspunktet for Big Five er at det som er viktig for menneskene må ha nedfelt seg i språket, ettersom vi har hatt noen tusen år på å utvikle språket. Derfor brukte arbeidsomme forskere i USA hundrevis av timer på å lage lister over ord som beskriver personlighet eller relasjoner. Deretter ble ordene brukt i spørreskjemaer og ved hjelp av matematiske teknikker kokt ned til de ordene som best beskriver forskjellene mellom mennesker. Det viste seg at disse ordene kunne deles inn i fem overordnede faktorer – altså Big Five.

Det er mulig å dele opp hver faktor i mange fasetter, men vi har valgt kun å bruke de fem overordnede faktorene i denne undersøkelsen. Det er for at de som tar testen skal slippe unna med færre spørsmål. Her er de fem faktorene i Big Five:

Faktor 1: Utadvendthet
Faktor 2: Varme
Faktor 3: Kontroll
Faktor 4: Temperament
Faktor 5: Åpenhet

Se mer om Big Five her.
I denne videoen får du en tominutters introduksjon til modellen.

2. Hvordan ble Parwebs test laget?
Pil

Den ble laget av psykolog Andreas Løes Narum. Testen er en kortversjon av Big Five, med ti spørsmål per personlighetstrekk. Denne kortversjonen av Big Five er inspirert av Lewis Goldbergs modell. Spørsmålene ble prøvd ut via Møteplassen og Finn.no i mars 2006. Gjennomsnittsalder på deltakerne var 41.8 år, med et standardavvik på 9.82 år. De fem faktorskårene har gode testtekniske egenskaper med Cronbachs @ på mellom .8 og .9. Søk i wikipedia etter ”Psychometrics” om du vil lese mer om å lage tester.

Start på egen hånd eller sammen med partneren din.